Комплексне обстеження дитини з порушенням розвитку

Комплексне обстеження дитини з порушенням розвитку

11342 грн 13344 грн.

Що входить?

В пакет "Комплексне обстеження дитини з порушенням розвитку" входить: 

Послуги Повний пакет
Консультація провідного дитячого невролога, кандидата наук Олександра Мірошникова 1000,00
Консультація одного із спеціалистів на вибір: гастроентеролога, імунолога, психіатра 650,00
ЕЕГ нічного сну 4200,00
Лабораторний пакет "обмін речовин": 7494,00
Загальний аналіз крові (150 грн)
Аланінамінотрасфераза (85 грн)
Аспартатаманотрансфераза (85 грн)
Глюкоза (115 грн)
Загальний білок (85 грн)
Білірубін загальний, прямий та непрямий (125 грн)
Креатинін (85 грн)
Сечовина (85 грн)
Лактатдегідрогеназа (85 грн)
Креатинфосфокіназа загальна (85 грн)
Лужна фосфатаза (85 грн)
Сечова кислота (85 грн)
Гомоцистеїн (370 грн)
Феритин (210 грн)
Лактат (Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) (85грн)
C-реактивний білок (90 грн)
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісний (100 грн)
Холестерин (85 грн)
Тригліцериди, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); (255 грн)
ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО (660 грн)
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) (510 грн)
Витамин D (25-ОН витамин D2 + D3) (390 грн)
Аміак (628 грн)
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЦР кількісний (295 грн)
Эпштейна-Барр вірус (EBV),плазма крові, методом ПЦР кількісний (295 грн)
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЦР кількісний (270 грн)
Герпес (Herpes virus) 6 тип,плазма крові, методом ПЦР кількісний (295 грн)
Інсулін (195 грн)
Копрограмма (180 грн)
Фекальний кальпротектин (665 грн)
Панкератична еластаза (636 грн)
Зішкріб на енетробіоз (125 грн)
Ціна по прайсу, грн 13344,00
Економія, % 15%
Ціна програми, грн 11342,00