Доказова медицина – сучасний підхід до здоров'я

Звертаючись до лікаря, Вам, напевне, хочеться отримати точний діагноз та правильні призначення. І щоб не довелось приймати зайвих ліків, не витрачати кошти даремно на непотрібні аналізи. Лікарі медичного центру «Особливий» керуються принципами доказової медицини. Це означає, що усі методи лікування та обстеження призначаються згідно сучасних клінічних протоколів. До міжнародних протоколів входять лише ті рекомендації, які мають вагоме наукове обґрунтування, перевірені дослідженнями. Отже, звертаючись до МЦ «Особливий», Ви можете бути певними, що отримаєте сучасні науково обґрунтовані рекомендації.

А тепер розкажемо більше про те, що ж таке «доказова медицина» і як лікарі отримують таку інформацію

Об’єм медичної інформації збільшується щомиті: кожного року публікується близько 40 тисяч медичних журналів, де кожного місяця видається 20-30 тисяч наукових статей. Та перш за все потрібно визначитися, чи варто цим публікаціям довіряти.

Як визначити, які саме є доказовими, а які – ні? Для визначення якості статті використовують процедуру «peer review», що допомагає позбавитись великої кількості помилок. Усі статті, що з’являються у редакції, передаються декільком спеціалістам у даній галузі. Рецензенти не знають, хто є автором публікації, в свою чергу, автор не знає, хто рецензує його роботу. Якщо у рецензентів виникають зауваження чи запитання, вони адресують їх редакції, а вже через неї їх отримує автор публікації. Потім проводиться перерахунок статистичних даних, і тільки після цього – публікація.

Видання, що засновані на такій детальній перевірці інформації, і мають бути у медичній науці.

Як визначається рівень доказовості публікацій?

1. Подвійне «осліплення». Пацієнти, які погоджуються на участь у дослідженні, дають письмову згоду на те, що не будуть знати, чи вони отримують дійсно ліки, чи плацебо, а лікарі, в свою чергу, не знають, в яку групу входять пацієнти. Розподіл здійснюють комп’ютерні програми, які виключають можливість впливу на вибір зацікавленого пацієнта чи лікаря.

В якості плацебо зазвичай використовують загальноприйнятий метод лікування. В такому випадку пацієнт, що отримує плацебо, не уникає лікування як такого, але на його прикладі відбувається порівняння ефективності й безпечності нового методу лікування відповідно до загальноприйнятого стандарту.

Діяльність медичних центрів, що організовують дослідження, суворо контролюється незалежними комісіями. Кількість пацієнтів коливається від декількох десятків до тисяч осіб.

Отримані результати детально аналізуються з метою виявлення можливих розбіжностей та оцінки достовірності кінцевих результатів. Нові клінічні настанови та рекомендації з лікування захворювання видаються лише на підставі достовірних результатів дослідження.

2. Мета-аналіз – детальний аналіз зі статистичним узагальненням даних, що виключає можливість викривлення інформації, отриманої в результаті досліджень. Мета-аналіз підсумовує отримані з багатьох джерел дані, обґрунтовує їх. Надалі ця інформація публікується в зрозумілому для прийняття рішень вигляді.

Одним з найбільших досягнень доказової медицини є Кокранівське співробітництво – організація, яку створив у 1992 році Дж. Чалмерс, що представлена мережею спеціалізованих центрів по всьому світу. Першочерговим завданням Кокранівського співробітництва є систематизація інформації для періодичних видань та аналіз досліджень, які здійснюють лікарі.

Саме Кокранівське спіробітництво у співпраці з ВООЗ, Товариством критичної медицини, Британським медичним журналом є експертним органом, що приймає остаточне рішення про ступінь доказовості клінічних досліджень. Окрім того, ці організації видають гайдлайни – настанови для лікарів. Ці керівництва базуються на надійних та перевірених дослідженнях.

У чому важливість доказової медицини?

Раніше лікарі під час діагностування хвороби та подальшого призначення лікування спирались лише на власний досвід або, коли його було недостатньо, на інформацію, отриману від більш досвідчених колег. Використання методів лікування, що спирались на авторитет чи традиції, призводило до сумних наслідків, які іноді вартували людського життя.

Доказова медицина існує для того, щоб неефективні та небезпечні методи лікування більше не використовувались.

Що ж таке «доказова медицина»?

Доказова медицина – це новий підхід, нова концепція критичного мислення, що існує в світовій медичній практиці вже близько 30 років. Перш за все, доказова медицина спрямована на підвищення якості надання медичної допомоги при одночасному зменшенні фінансових та часових витрат на лікування одного пацієнта.

Можна впевнено стверджувати, що доказова медицина не дає права на використання небезпечних та неефективних методів лікування, що, в свою чергу, дає можливість мінімізувати витрати часу і коштів на лікування як одного конкретно взятого пацієнта, так і держави в цілому.

Доказова медицина спонукає лікарів до діалогу з пацієнтами в процесі прийняття рішень стосовно методів лікування. Таким чином, пацієнти відчувають, що лікарі не тільки слухають їх, але й приймають їх точку зору до уваги в процесі визначення плану лікування. Доказова медицина дає можливість лікарю і пацієнту розуміти, у якому випадку потрібне лікування і якими методами можливо досягти найкращого результату, а в якому – лікування не принесе належного ефекту.

Сьогодні доказова медицина націлена на підвищення якості надання медичних послуг, постійного зростання задоволених пацієнтів. Усі клінічні рішення мають бути засновані виключно на наукових фактах, що статистично доведені на значній репрезентативній групі пацієнтів.

Лікарі Центру «Особливі» спираються в своїй діяльності саме на принципи доказової медицини, тому звертаючись до наших спеціалістів, Ви можете бути впевненими в якості і ефективності діагностики та подальшого лікування.

Поділитися