Нейропсихологічний супровід розвитку

Як відомо, нервова система відповідає майже за всі процеси в організмі людини. Важливо пам'ятати, що розвиток нервової системи, а саме головного мозку, не закінчується при народженні дитини. Тому необхідно своєчасно і правильно розвивати можливості дитини, у чому нам і допоможе нейропсихологія.

Нейропсихологія - це напрямок психологічної науки, що досліджує саме мозкові механізми психічних функцій людини. Вона виникла в результаті злиття неврології, психофізіології, психології та ін. В основі нейропсихології лежить концепція трьох функціональних блоків мозку.

Зараз вже доведено ефективність нейропсихологічного супроводу розвитку, тому все частіше у батьків виникає бажання розширити можливості своєї дитини, спрямовані на гармонізацію психічного функціонування та особистості дитини в цілому.

За допомогою поглибленої нейропсихологічної діагностики може бути побудована своєчасна індивідуальна програма для комфортного навчання Вашої дитини. Також завдяки спеціальним пробам нейропсихолог виявляє індивідуальні здібності, що в подальшому буде допомагати успішному розвитку.

Якщо всі надані батькам рекомендації будуть використані правильно, то в процесі нейропсихологічного супроводу розвитку у дитини буде збагачуватися особистий досвід. І, спираючись на сильні сторони психіки, будуть розвиватися його індивідуальні можливості. У нейропсихології, перш за все, враховуються особисті і емоційні особливості дитини, ситуація в родині та інші чинники, що впливають на формування дитячих психічних функцій.

Основою нейропсихологічного супроводу є життя дитини в будь-яких проявах, а також стимуляція її до самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Батьки повинні розуміти, що у дитини є потреба свободи і вільної діяльності, тому Ваша мета - це дозволити їй займатися улюбленою справою, піти власним унікальним шляхом і реалізувати свої природні здібності.

Даний метод включає в себе як традиційні, так і оригінальні нейропсихологічні, логопедичні, тілесно-орієнтовані, психотерапевтичні (арт-терапія, ігрові та інші) техніки.

Нейропсихологічний супровід розвитку направлено на те, щоб допомогти мозку дитини працювати на інтегрування розвитку ресурсів і мотивувати її до певної дії. І головне, дитина набуває такі навички в запропонованих фахівцем іграх.

Таким чином, заняття являють собою гармонійну і комплексну програму, яка сприяє всебічному розвитку дитини за допомогою персональних можливостей дитини. Батьки, разом з фахівцями, можуть значно поліпшити якість життя дитини завдяки програмі, яка розрахована на тривалий супровід всієї родини і поєднує в собі допомогу в навчанні і вихованні. Разом з тим, у дитини виявиться мотивація до активної самостійної пізнавальної діяльності. Удосконалюючи свої вміння, дитина поступово набуватиме відчуття незалежності і впевненості в своїх силах і можливостях.

Стаття підготовлена за матеріалом психолога, корекційного педагога Вікторії Каліної

Поділитися